Máy rửa xe cao áp chạy bằng xăng PROJET BT240 9,7 kW (13 HP) 250 Bar

19.000.000 

máy rửa xe cao áp chạy bằng xăng
Máy rửa xe cao áp chạy bằng xăng PROJET BT240 9,7 kW (13 HP) 250 Bar

19.000.000