Súng phun áp lực cao loại ngắn DS-500

Giá: Liên hệ

  • Súng chịu được áp lực xịt rửa cao.
  • Đầu súng có bép để nối với các đầu phun khác khi cần thiết.
Súng phun áp lực cao loại ngắn DS-500

Giá: Liên hệ

Danh mục: