Càm ơn anh đã  tin dùng sản phẩm tại SPRO, chúc anh kinh doanh hồng phát!

Bàn giao các thiết bị:

  • Cầu nâng 1 trụ rửa xe Kaspi K4000SG-A1
  • Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt Camry C-BF-570
  • Máy rửa xe cao áp Projet P30-1510B2

z4565919807290 7c6ca98455ed8243554b8cc0b3a6e394

z4565919813791 6185bc482f37eee36f7b009b20c2be77

z4565919817923 84f445c5ca6088fb3b119803a2f7344d

z4565919819774 cc9ecfd7b9a63b3e22491a9c2127b9f7

z4565919824933 11e9cca17013c852f0b3503ef1ef7805

z4565919825663 089b4e3a3888e6937121a6c552f8e493

z4565919830179 1f0ea5668035df25b6d66ef21e23bc42

z4565919837056 5658d9cdea534d5fd8b04650f8b2ef06

z4565919837257 c7c8c943158983458b6a49bffb8e996f

z4565919845891 1fd1b3db17b6589793cde551d9540676

z4565919872206 e6427406c92f3f254c7a5820e37c6dfa

z4565919873717 d3faa73d1528dd5a948bae8563d0d3d9

z4565919875322 d11df9d4165ca1f76255a9ab44475d39

z4565919886769 63070427ea230f7b6f76be4a4786486c

Click để đánh giá!
[Tất cả: 1 Trung bình: 5]

Block "menu-chan-trang" not found