Súng siết bu lông, máy siết bu lông bằng khí nén FIREBIRD FB-6800L

8.500.000 

 

súng siết bu lông
Súng siết bu lông, máy siết bu lông bằng khí nén FIREBIRD FB-6800L

8.500.000