Súng siết bu lông, dụng cụ mở ốc xe FIREBIRD FB-1750P (1/2 inch)

1.900.000 

 

máy siết bu lông hơi
Súng siết bu lông, dụng cụ mở ốc xe FIREBIRD FB-1750P (1/2 inch)

1.900.000