Đã cập nhật Tháng Tám 3rd, 2023 lúc 02:38 chiều

Đầu phun tưới nước OS 3.220 là phụ kiện của máy rửa xe gia đình Karcher trợ giúp cho việc tưới sân vườn với diện tích tưới cực lớn. Sử dụng cho các sân vườn vừa và lớn.

Phụ kiện này rất bền và có khả năng điều chỉnh dòng nước dễ dàng

đầu phun tưới nước os 3.220 karcher dùng cho sân vườn vừa và rộng
Đầu phun tưới nước OS 3.220 Karcher dùng cho sân vườn vừa và rộng

Click để đánh giá!
[Tất cả: 0 Trung bình: 0]