Miếng vá Jena JN-RP14 – 150x80mm – 10 miếng/ Hộp

Giá: Liên hệ

  • Vá tốt cả lốp xe ô tô, xe tải, xe có bánh lớn.
  • Thiết kế lớn, phù hợp vá lỗ thủng lớn.
Miếng vá Jena JN-RP14 – 150x80mm – 10 miếng/ Hộp

Giá: Liên hệ

Đặt hàng