Máy tháo lắp lốp xe con, lắp trên xe, mâm kẹp, CÓ tay hỗ trợ đơn giản, lưỡi móc lốp khí nén Hoạt động bằng khí nén TITANO STD – 106CZ

46.000.000 

máy tháo vỏ
Máy tháo lắp lốp xe con, lắp trên xe, mâm kẹp, CÓ tay hỗ trợ đơn giản, lưỡi móc lốp khí nén Hoạt động bằng khí nén TITANO STD – 106CZ

46.000.000