Cẩu móc động cơ 2 tấn (gấp gọn được) TORIN T32002X

4.800.000 

Cẩu móc động cơ 2 tấn (gấp gọn được) TORIN T32002X

4.800.000