Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Hiện nay máy móc hỗ trợ cho công việc để thay thế sức người rất phổ biến,cụ thể ..
1.135.000đ  
 (0 nhận xét)
- Với việc sử dụng Súng xiết bu lông bằng điện DCA APB20C thì công việc tr..
1.450.000đ  
 (0 nhận xét)
Với việc sử dụng Súng xiết bu lông bằng điện 3/4 inch DCA APB22C thì công ..
2.000.000đ  
 (8 nhận xét)
Sale
Hiện nay máy móc hỗ trợ cho công việc để thay thế sức người rất phổ biến,cụ thể ..
2.778.000đ 2.925.000đ
-6%
 (0 nhận xét)
Hiện nay máy móc hỗ trợ cho công việc để thay thế sức người rất phổ biến,cụ thể ..
4.150.000đ  
 (0 nhận xét)
Sale
Với việc sử dụng Súng siết bu lông bằng pin DCA ADPB16A thì công việc trở ..
4.880.000đ 5.135.000đ
-5%
 (0 nhận xét)

MÁY VẶN BU LÔNG - MÁY XIẾT, MỞ BU LÔNG BẰNG ĐIỆN

- Đối với các dạng công trình, nhà tiền chế...Nhà xưởng. Gọn nhẹ, dễ sử dụng, nâng cao.

0986 954 423 hotrospro@gmail.com